українська російська англійська
Міністерство соціальної політики
02.03.2015 | 15:28

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 «Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»

 

План імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення

План імплементації Директиви Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням

План імплементації Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди

План імплементації Директиви Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують (десята індивідуальна Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

План імплементації Директиви Ради 97/81/ЄС від 15 грудня 1997 р. щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP, — додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість

План імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення

План імплементації Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р. щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP

План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо імплементації принципу рівності між особами  незалежно від расової чи етнічної приналежності

План імплементації Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., що встановлює загальну систему рівності у сфері зайнятості і професійної діяльності

План імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини

План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства — Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників

План імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

План імплементації Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг

План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС

версія для друку