українська російська англійська
Конкурсний відбір на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики,13.11.2017
13.11.2017 | 17:05
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади

Урядового уповноваженого з питань гендерної політики

 

Секретаріат Кабінету Міністрів оголошує конкурсний відбір на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, який відбудеться 23 листопада 2017 р. у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (м. Київ, вул. Грушевського 12/2).

Основними напрямами діяльності Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 390, є:

сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

підготовка пропозицій щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, удосконалення механізму її реалізації;

участь відповідно до компетенції у координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

участь у підготовці державних доповідей, які стосуються стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, розробленні державних програм з питань гендерної рівності, проведенні моніторингу та здійсненні контролю за виконанням Національного плану з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року;

проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів;

участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою Безпеки ООН на сесіях з порядку денного “Жінки, мир, безпека”, Ради Європи, ОБСЄ тощо;

співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень із зазначених питань;

виконання інших функцій відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, а також доручень керівництва Кабінету Міністрів України.

Для участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики кандидати повинні відповідати таким вимогам:

-          наявність громадянства України (відсутність подвійного громадянства);

-          наявність вищої освіти другого рівня (за ступенем магістра) за однією із з таких спеціальностей у галузі знань: “Гуманітарні науки”, “Право”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Соціальна робота” або “Публічне управління та адміністрування”;

-          наявність досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, що мають документально підтверджений досвід проведення аналізу практики правозастосування, розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проектів актів законодавства та підготовки державних програм, не менше п'яти років, або досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;

-          відсутність заборон, визначених Законом України Про очищення влади”;

-          вільне володіння державною мовою.

Кандидат повинен знати (володіти):

-          базові та спеціальні нормативно-правові акти, зокрема Конституцію України; Загальну декларацію прав людини; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод; Декларацію про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок; Конвенцію ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок; резолюцію Ради Безпеки ООН № 1325; Кодекс законів про працю України; Закон України “Про Кабінет Міністрів України”; Закон України “Про державну службу”; Закон України “Про запобігання корупції”; Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”; Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”; Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”; Національну стратегію у сфері прав людини, затверджену Указом Президента України від     25 серпня 2015 р. № 501/2015; постанову Кабінету Міністрів України від            12 квітня 2006 р. № 504 “Про проведення ґендерно-правової експертизи”; Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950; Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850 тощо;

-          перспективи та тенденції розвитку відповідного напряму державної політики;

-          етику ділового спілкування та ведення переговорів, у тому числі з представниками міжнародних організацій.

Для участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики кандидат подає (особисто або поштою) такі документи:

-          письмову заяву про участь у конкурсному відборі, що повинна містити відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для листування, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, у разі її наявності), а також викладення основних мотивів для зайняття посади та пропозицій щодо ефективної реалізації повноважень, передбачених зазначеною посадою;

-          біографічну довідку (резюме);

-          копію паспорта громадянина України;

-          копію (копії) документа (документів) про освіту;

-      копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

-          декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

-          письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

-          згоду на обробку персональних даних.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Розмір посадового окладу Урядового уповноваженого з питань гендерної політики – 14 000 гривень.

Громадяни України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, подають особисто або надсилають поштою необхідні документи за адресою:

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів, Департамент кадрового забезпечення (з позначкою “на конкурсний відбір”), телефони для довідок: (044) 256-69-85, 256-73-12.

Документи приймаються: до 18-00 20 листопада 2017 року.

Дата проведення конкурсного відбору: 23 листопада 2017 року.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на Урядовому веб-порталі.

 

Документи:
Зразок заяви на конкурс
Зразок заяви на люстрацію
версія для друку
Анонси
24 листопада в Украерорусі презентують новий сучасний диспетчерський тренажер
До 15 грудня продовжено прийом документів на конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України"
23 листопада відбудеться конференція "Україна на шляху децентралізації освіти", в якій візьме участь Лілія Гриневич
23 листопада в МОН відбудеться круглий стіл "Перспективи поширення програми "Спорт заради розвитку" в Україні"
23 листопада брифінг Володимира Омеляна та голови Моніторингового комітету у сфері ефективності використання державних коштів та майна при Мінінфраструктури
23 листопада - засідання комітету доступності при Мінрегіоні
23 листопада - IX Міжнародний інвестиційний бізнес-форум "Відновлювана енергетика та енергоефективна модернізація промисловості"
22 листопада Юрій Гримчак - у прямому ефірі на "5 каналі"