українська російська англійська
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.10 № 398 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України"
14.06.2010 | 15:04

http://www.president.gov.ua/imgs/gerb_lt.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2010 р. N 398

Київ

Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 жовтня 2010 року N 944

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України (додається).

2. Затвердити граничну чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України - 1019 одиниці, патронатних служб керівництва Кабінету Міністрів України - 149, з них Прем'єр-міністра України - 65, Першого віце-прем'єр-міністра України - 25, віце-прем'єр-міністрів України - 49, Міністра Кабінету Міністрів України - 10 одиниць.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2010 р. N 944)

Міністрові Кабінету Міністрів України під час вирішення питань щодо визначення штатної чисельності працівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України виходити з граничної кількості 1174 штатні одиниці та розміру асигнувань, передбачених державним бюджетом на оплату праці керівництва Кабінету Міністрів України, його патронатних служб та працівників Секретаріату.

Дозволити Міністрові Кабінету Міністрів України мати не більше семи заступників, у тому числі одного першого.

3. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків на оплату праці керівництва Кабінету Міністрів України, працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, в тому числі патронатних служб керівництва Кабінету Міністрів України, згідно із постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632), від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469), від 28 серпня 2001 р. N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627), від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 414 та інших витрат на утримання Кабінету Міністрів України і його Секретаріату відповідно до обсягів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

4. Установити, що Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та Міністр Кабінету Міністрів України можуть мати радників на громадських засадах з числа високопрофесійних фахівців, які призначаються та звільняються від обов'язків Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідного керівника.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2010 р. N 398 


СТРУКТУРА
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України

Апарат Прем'єр-міністра України

Служба Першого віце-прем'єр-міністра України

Служби віце-прем'єр-міністрів України

Служба Міністра Кабінету Міністрів України

Постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України

Представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України

Представник Кабінету Міністрів України у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації

Бюро з питань антикорупційної політики

Департамент реформ та збалансованого розвитку

Управління реформування економіки та стратегічного планування

Управління фінансової політики

Управління реформування відносин власності та регуляторної політики

Управління вдосконалення діяльності та реформування органів виконавчої влади


Бюро європейської інтеграції

Бюро зовнішньоекономічної політики

Управління співробітництва з Російською Федерацією та СНД


Департамент інформації та масових комунікацій

Юридичний департамент

Департамент кадрової політики

Департамент регіональної політики та місцевого самоврядування

Господарсько-фінансовий департамент

Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності

Управління розвитку інформаційних ресурсів та технологій


Управління енергетичної політики

Управління аграрної політики та земельних відносин

Управління промислової політики

Управління політики у сфері будівництва та житлово-комунального господарства

Управління екологічної політики та техногенної безпеки

Управління інвестиційної та інноваційної політики

Управління гуманітарної політики

Управління соціальної політики та праці

Управління оборонної та безпекової політики

Управління політики у правоохоронній сфері та забезпечення правосуддя

Управління забезпечення зв'язків з Верховною Радою України

Управління організації засідань Кабінету Міністрів України

Управління діловодства

Контрольне управління

Управління протоколу

Режимно-секретне управління

Управління роботи із зверненнями громадян

Апарат Постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2010 р. N 398 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 110).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2000 р. N 570 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 521).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N 663 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 676).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1264 "Про утворення Центру інформаційних ресурсів у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1411).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2001 р. N 309 "Про утворення Управління інформаційних ресурсів у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 598).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2001 р. N 493 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1264" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 873).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 549 "Про утворення Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 945).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2001 р. N 932 "Про утворення Прес-служби Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1415).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1141 "Про утворення Управління з питань європейської інтеграції у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 36, ст. 1662).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2001 р. N 1626 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2201).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 454 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 756).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 459 "Про утворення Історико-документального відділу в структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 757).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1041 "Про заходи щодо удосконалення структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 33, ст. 1532).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2003 р. N 295 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 442).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2003 р. N 361 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 13, ст. 570).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 811 "Про чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1047).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2003 р. N 1205 "Про внесення змін до структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 32, ст. 1696).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р. N 1425 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 60, ст. 2065).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1200 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3129).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 26 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 92).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2006 р. N 1183 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 33, ст. 2383).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1558 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3003).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1785 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 52, ст. 3498).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 р. N 434 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 19, ст. 760).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 979 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 57, ст. 2280).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2008 р. N 22 "Про вдосконалення структури Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 6, ст. 147).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 349 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 30, ст. 943).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 770 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 67, ст. 2234).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 602 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1514).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 894 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2265).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1105 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 88" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2735).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2010 р. N 266 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 19, ст. 828).

 

версія для друку
Анонси
18 грудня Голова Держенергоефективності планує взяти участь у підписанні Меморандуму щодо співпраці України та Португалії у відновлюваній енергетиці
До кінця року триває конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця"
21 грудня буде презентовано роботу геопорталу "Водні ресурси України"
21 грудня - засідання колегії Міністерства молоді та спорту
20 грудня - засідання громадської ради при Держкомтелерадіо
20 грудня - засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України
До 20 грудня - конкурс на індивідуального технічного консультанта з розробки технічної специфікації для впровадження HRMIS
19 грудня відбудеться колегія Держкомтелерадіо
19 грудня - презентація публічного звіту проекту ProZorro.Продажі за 2017 рік
18 грудня - відкриття Центру енергоефективності м. Миколаєва
18 грудня обговорення ЗУ "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо права постійного користування земельними ділянками"