українська російська англійська
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року"

http://www.president.gov.ua/imgs/gerb_lt.gif

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 15 серпня 2007 р. N 657-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року

 

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 1013-р)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2009 року N 44-р,
 від 26 серпня 2009 року N 1013-р,
від 3 лютого 2010 року N 192-р

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року (далі - план заходів), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 1013-р)

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, іншим державним органам забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень та передбачити видатки на виконання цих заходів під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2010 рік.

(пункт 2 у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 1013-р)

3. Фінансове забезпечення плану заходів у поточному році здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2007 рік.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 р. N 657
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. N 1013-р)


ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи, спрямовані на визначення правових засад запобігання та протидії корупції

1. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України: 

 

 

1) законопроектів:

 

 

Про внесення змін до Законів України "Про судоустрій України" і "Про статус суддів" (реєстраційний номер 0916)

Мін'юст

постійно

Про нормативно-правові акти (реєстраційний номер 1343)

Мін'юст, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

- " -

Про внесення змін до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 2359)

ГоловКРУ

- " -

Адміністративно-процедурний кодекс України (реєстраційний номер 2789)

Мін'юст

- " -

Про заходи фінансового контролю публічної служби (реєстраційний номер 4472)

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мінфін, ДПА, Мін'юст

- " -

Про відшкодування шкоди, завданої фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (реєстраційний номер 1344)

Мін'юст, МВС, СБУ, Мінфін, Генеральна прокуратура України (за згодою)

- " -

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (реєстраційний номер 2263)

Мінекономіки, Антимонопольний комітет, Мінфін, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

постійно

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації (реєстраційний номер 3642)

Мін'юст, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, СБУ, МВС, ДПА, Мінекономіки, Мінфін

- " -

Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців (реєстраційний номер 4420)

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, Головдержслужба,

- " -

Про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів (реєстраційний номер 4420-1)

- " -

- " -

Про доступ до публічної інформації (реєстраційний номер 2763)

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст

- " -

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний номер 3062)

Держфінмоніторинг, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

- " -

Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України (реєстраційний номер 5031)

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, СБУ

- " -

2. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

 

1) законопроектів: 

 

 

Про державну службу (з визначенням вимог, зокрема, щодо розмежування політичних та адміністративних посад, реформування систем управління державною службою, оплати праці державних службовців, прийняття та просування по службі державних службовців)

Головдержслужба, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, Мінфін, Мінпраці

грудень 2009 р.

Про службу в органах місцевого самоврядування (з визначенням вимог, зокрема, щодо реформування системи управління службою в органах місцевого самоврядування, оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, створення прозорої системи прийняття та просування по службі)

Мінрегіонбуд, Головдержслужба, Мін'юст, Мінфін, Мінпраці

- " -

Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України

Держкомтелерадіо, Мін'юст

у тримісячний строк після схвалення Концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України

Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів

Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

до 1 листопада 2009 р.

2) пропозицій щодо реалізації Прикінцевих положень Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, інші заінтересовані органи державної влади

у двомісячний строк з дня введення в дію Закону

3) проектів постанов Кабінету Міністрів України:

 

 

Про затвердження порядку і методики проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст

до 20 вересня 2009 р.

Про затвердження порядку оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, МВС, Головдержслужба, Генеральна прокуратура України (за згодою)

- " -

Про службу внутрішнього контролю органу виконавчої влади

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст

жовтень 2009 р.

3. Проведення експертизи виборчого законодавства на наявність впливу корупціогенних чинників і підготовка за її результатами пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства

Мін'юст, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Центральна виборча комісія (за згодою), Верховний Суд України (за згодою)

липень 2010 р.

Заходи, спрямовані на забезпечення доброчесності в органах державної влади

4. Забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема, шляхом запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Держкомінформатизації, Головдержслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

постійно

5. Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

 

 

оптимізації структури органів виконавчої влади відповідно до вимог Закону України "Про Кабінет Міністрів України" з метою розмежування між урядовими органами контрольно-наглядових функцій та функцій з надання адміністративних послуг, управління об'єктами державної власності

Головдержслужба, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, центральні та місцеві органи виконавчої влади

грудень 2009 р.

запровадження механізму участі громадських організацій, засобів масової інформації у здійсненні заходів з протидії корупції в частині взаємодії з правоохоронними органами

МВС, СБУ, ДПА, Держкомтелерадіо, Генеральна прокуратура України (за згодою)

грудень 2009 р.

6. Розроблення проекту Державної програми навчання професійних суддів та кандидатів на посаду професійного судді на основі принципу верховенства права, положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

Державна судова адміністрація, Мін'юст, Верховний Суд України (за згодою)

- " -

7. Запровадження обов'язкового автоматизованого розподілу між суддями у місцевих та апеляційних судах позовних матеріалів і судових справ

Державна судова адміністрація, Мін'юст, Мінфін

грудень 2010 р.

8. Забезпечення створення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, та подання на розгляд Кабінетові Міністрів порядку його ведення

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, МВС, Мін'юст, Мінекономіки, Головдержслужба, Держкомпідприємництво, Мінфін, ДПА, СБУ

до 20 вересня 2010 р.

9. Розроблення порядку накопичення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення

- " - 

до 20 вересня 2009 р.

10. Розроблення порядку оприлюднення інформації про осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні діяння

МВС, Мін'юст, Мінекономіки, Головдержслужба, Держкомпідприємництво, Мінфін, ДПА, СБУ, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

- " -

11. Затвердження в установленому порядку програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи відповідно до вимог статей 2 і 17 Закону України "Про Національну програму інформатизації"

Державна судова адміністрація, Мін'юст, Держкомінформатизації

грудень 2009 р.

111. Проведення комплексної перевірки дотримання вимог Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інших нормативно-правових актів з питань проходження державної служби та запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади

Головдержслужба, МВС, СБУ, ДПА, Державний департамент з питань виконання покарань

щороку

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства

12. Забезпечення діяльності при Урядовому уповноваженому Громадської ради з питань державної антикорупційної політики

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

щокварталу (починаючи з жовтня 2009 р.)

13. Проведення в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах освітніх програм з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

МОН, Мін'юст, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

грудень 2009 р.

14. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь та організація:

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, центральні та місцеві органи виконавчої влади

постійно

запровадження соціальної реклами з питань протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до її проявів

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Держкомтелерадіо, місцеві органи виконавчої влади

починаючи з жовтня 2009 р.

висвітлення у засобах масової інформації питань протидії корупції, зокрема, з метою формування негативного ставлення громадян до її проявів і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Держкомтелерадіо, МВС, МКТ, МОН

постійно

інформування громадськості про розроблені законопроекти з питань боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, залучення громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, центральні та місцеві органи виконавчої влади

постійно

проведення прямих телефонних ліній на тему: "Суспільство проти корупції" за участю керівників державних органів влади з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності установ, які вони представляють

- " -

щокварталу, у другий четвер першого місяця - Урядові, щотижня - в органах виконавчої влади

Підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють запобігання та протидію корупції

15. Запровадження обов'язкової навчальної програми з питань запобігання та протидії корупції для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою поглиблення знань у цій сфері

Головдержслужба, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, МВС, СБУ, ДПА, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Генеральна прокуратура України (за згодою)

грудень 2009 р.

16. Висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна з метою створення умов для відкритості та прозорості діяльності контролюючих та правоохоронних органів

ГоловКРУ, МВС, СБУ, Рахункова палата (за згодою)

- " -

17. Визначення та запровадження єдиних критеріїв оцінки ефективності роботи слідчих і працівників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

МВС, СБУ, ДПА, Генеральна прокуратура України (за згодою)

червень 2010 р.

18. Запровадження обов'язкового навчального курсу для працівників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів, на які покладено завдання стосовно боротьби з корупцією, зокрема, шляхом організації навчального курсу на постійній основі з питань особливостей кримінального переслідування осіб, що звинувачуються у здійсненні корупційних правопорушень

МВС, СБУ, ДПА, Міноборони, Генеральна прокуратура України (за згодою)

червень 2010 р.

19. Розроблення методики професійного добору працівників спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з урахуванням особливостей їх функцій та завдань

МВС, СБУ, ДПА, Генеральна прокуратура України (за згодою)

- " -

Міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції

20. Здійснення заходів щодо співпраці України з Групою держав проти корупції (GRECO):

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, інші заінтересовані органи державної влади

постійно

підготовка та надання Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики інформації про виконання рекомендацій GRECO, наданих Україні за результатами спільних першого та другого раундів оцінювання на 32-му пленарному засіданні (березень 2007 р.)

Мін'юст, МВС, Головдержслужба, Верховний Суд України (за згодою), Вища рада юстиції (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), інші заінтересовані органи державної влади

квітень 2010 р.

підготовка Звіту України щодо виконання рекомендацій GRECO, стан виконання яких GRECO на 42-ому планерному засіданні (травень 2009 р.) оцінено як виконані частково

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, Головдержслужба, МВС, Генеральна прокуратура України (за згодою), Вища рада юстиції (за згодою), інші заінтересовані органи державної влади

травень 2010 р.

участь у пленарному засіданні GRECO з метою представлення Звіту України щодо виконання рекомендацій GRECO, стан виконання яких GRECO на 42-му планерному засіданні оцінено як виконані частково

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, Головдержслужба, Генеральна прокуратура України (за згодою)

листопад 2010 р.

21. Створення з метою планування та координації міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією бази даних міжнародних угод, укладених між правоохоронними органами України та іноземними державами, визначення переліку органів, співпраця з якими у сфері боротьби з корупцією потребує унормування; вивчення питання щодо доцільності укладення нових міжнародних угод

МВС, МЗС, Мінекономіки, Мін'юст, СБУ, ДПА, Генеральна прокуратура України (за згодою)

грудень 2009 р.

22. Організаційне забезпечення супроводження Українською Стороною міжнародних проектів з питань запобігання та протидії корупції, зокрема, Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції

Мінекономіки, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, Мін'юст, МВС, Мінфін, ДПА, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби

постійно

Інформування про здійснені заходи з реалізації державної антикорупційної політики

23. Подання інформації Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші заінтересовані органи державної влади

щороку до 30 липня та до 15 лютого наступного за звітним року

24. Подання Кабінету Міністрів України щорічного звіту про здійснення заходів щодо реалізації державної антикорупційної політики

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

щороку до 15 березня наступного за звітним року


(План із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 44-р,
 у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 1013-р,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 192-р)

____________

 

 

версія для друку
Анонси
18 грудня Голова Держенергоефективності планує взяти участь у підписанні Меморандуму щодо співпраці України та Португалії у відновлюваній енергетиці
До кінця року триває конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця"
21 грудня буде презентовано роботу геопорталу "Водні ресурси України"
21 грудня - засідання колегії Міністерства молоді та спорту
20 грудня - засідання громадської ради при Держкомтелерадіо
20 грудня - засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України
До 20 грудня - конкурс на індивідуального технічного консультанта з розробки технічної специфікації для впровадження HRMIS
19 грудня відбудеться колегія Держкомтелерадіо
19 грудня - презентація публічного звіту проекту ProZorro.Продажі за 2017 рік
18 грудня - відкриття Центру енергоефективності м. Миколаєва
18 грудня обговорення ЗУ "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо права постійного користування земельними ділянками"