Останні надходження актів КМУ  
Текст документа:“Про внесення змін до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” № 502 — редакція від  12.07.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 502

Київ

 

Про внесення змін до пункту 4 Порядку використання
 коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансової підтримки заходів в агропромисловому
 комплексі шляхом здешевлення кредитів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2016 р., № 30, ст. 1202), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 502

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 Порядку використання коштів,
 передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів
 в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

1. Доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“починаючи з 2017 року згідно з укладеними договорами.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

2. Абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, — позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби;

у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, — іншим позичальникам.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

_____________________

 

 

[ Закрити ] [ вгору ]