Останні надходження актів КМУ  
Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду). Це дасть можливість застосувати прозорі процедури використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, а також здійснення державного контролю за дотриманням санітарного законодавства. Зокрема, передбачається, що бюджетні кошти будуть направлені на проведення лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів, а також на погашення кредиторської заборгованості в установленому порядку.
Текст документа:“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 ” № 501 — редакція від  12.07.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 501

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 882; 2016 р., № 73, ст. 2457) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 501

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

1. У назві та пункті 1 постанови слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)” (далі — бюджетні кошти).”;

3) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань та незалежної експертизи для здійснення державного контролю (нагляду);”;

абзац третій виключити;

4) у пункті 4:

в абзаці другому слова “, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, зокрема у підприємств ресторанного господарства, для проведення незалежної експертизи (випробувань) їх якості та безпеки” виключити;

в абзаці третьому слово “продукції” виключити;

абзац четвертий після слова “продукції” доповнити словами “, у тому числі об’єктів санітарних заходів”;

абзац сьомий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Бюджетні кошти також спрямовуються на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду, зобов’язання за якою взяті на облік органами Казначейства в установленому законодавством порядку.”;

  5) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Держспоживслужба за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів здійснює розподіл бюджетних коштів, передбачених для проведення:

незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, у тому числі об’єктів санітарних заходів, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно штатній чисельності таких органів у кожному регіоні;

лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно кількості населення та об’єктів нагляду у сфері санітарного законодавства у кожному регіоні.”.

_____________________

 

 

 

[ Закрити ] [ вгору ]