Останні надходження актів КМУ  
Текст документа:“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 ” № 501 — редакція від  12.07.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 501

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 882; 2016 р., № 73, ст. 2457) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 501

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

1. У назві та пункті 1 постанови слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)” (далі — бюджетні кошти).”;

3) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань та незалежної експертизи для здійснення державного контролю (нагляду);”;

абзац третій виключити;

4) у пункті 4:

в абзаці другому слова “, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, зокрема у підприємств ресторанного господарства, для проведення незалежної експертизи (випробувань) їх якості та безпеки” виключити;

в абзаці третьому слово “продукції” виключити;

абзац четвертий після слова “продукції” доповнити словами “, у тому числі об’єктів санітарних заходів”;

абзац сьомий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Бюджетні кошти також спрямовуються на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду, зобов’язання за якою взяті на облік органами Казначейства в установленому законодавством порядку.”;

  5) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Держспоживслужба за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів здійснює розподіл бюджетних коштів, передбачених для проведення:

незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, у тому числі об’єктів санітарних заходів, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно штатній чисельності таких органів у кожному регіоні;

лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно кількості населення та об’єктів нагляду у сфері санітарного законодавства у кожному регіоні.”.

_____________________

 

 

 

[ Закрити ] [ вгору ]