Последние поступления актов КМУ  
Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу. Прийняття рішення дозволить реалізувати в 2017 році ряд заходів, спрямованих на розвиток електронного урядування в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, зокрема, запровадити систему електронного документообігу. А це своєю чергою сприятиме підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності Міністерства, забезпечить перехід до вироблення та прийняття рішень з використанням виключно електронних технологій.
Текст документа:“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу ” № 790 — редакция от  18.10.2017
Герб Украины

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 жовтня 2017 р. № 790

Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку електронного урядування у
сфері паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 790

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку електронного урядування
у сфері паливно-енергетичного комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міненерговугіллю за бюджетною програмою “Розвиток електронного урядування у сфері паливно-енергетичного комплексу” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи електронного документообігу, зокрема на придбання засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері паливно-енергетичного комплексу, та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Міненерговугілля подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

_____________________

 

 

 

 

[ Закрыть ] [ вверх ]